PARTNERS

enerbiom  

DETRICON (www.detricon.eu) is een Belgische KMO die milieuvriendelijke en duurzame technologie op de markt brengt voor de valorisatie van organische biomassastromen. De focus ligt op nutriëntrecuperatie uit digestaat en mest waarbij een biogebaseerde kunstmeststof (ammoniumnitraat) geproduceerd wordt. Het lokaal produceren en op de markt brengen van bio-gebaseerde kunstmest is de kerntaak van Detricon.

Contactpersoon: Denis De Wilde
Tel.: +32 486 69 77 79
E-mail: denis@detricon.eu


enerbiom  

AINIA (www.ainia.es) is een Spaans non-profit technologisch centrum opgericht door bedrijven uit de voedselverwerkende sector en aanverwante. Hun doel is de bevordering van innovatie en technologische ontwikkeling.

AINIA is een toonaangevend centrum op het gebied van anaërobe vergisting (biogas/biomethaan) van agrarisch organisch-biologisch afval. De belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn: ontwikkeling van nieuwe voorbehandelingstechnieken, testen van nieuwe substraten, vermindering van biologische risico's, controle en modellering van het anaërobe proces, microbiologische karakterisering van de anaërobe vergisting met behulp van moleculaire technieken (PCR/DGGE). AINIA beschikt over hoogkwalitatieve experimentele onderzoek infrastructuur voor anaerobe vergisting. Met name, een biogasafdeling op semi-industriële schaal bestaande uit 15 piloot biovergisters voor het uitvoeren van tests ter evaluatie van biogasproductiviteit en samenstelling, optimale substratenmengsel, beste operationele parameters en kwaliteitsparameter van het digestaat. Het beschikt over een biogaseenheid op laboratoriumschaal samengesteld uit 72 biovergisters om biogaspotentieeltesten (MBP) uit te voeren volgens de VDI 4630 norm.

Contactpersoon: Paz Gómez
Tel.: +34 610 79 13 81
E-mail: pgomez@ainia.es

enerbiom  
BIOGAS-E (www.biogas-e.be) is een vzw en hét platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Biogas-E vzw wenst een onafhankelijk kenniscentrum te zijn m.b.t. tot alle aspecten  (technologisch, economisch, wetgevend, sociaal, ecologisch) van anaerobe vergisting. 
Door nauw samen te werken met verschillende instellingen houdt Biogas-E een stevige voet in de praktijk en de knelpunten van anaerobe vergisting, waarbij ze ook de technologische innovatie in deze sector tracht  op te volgen via deelname aan verschillende onderzoeksprojecten. Biogas-E vzw is ook een informatiepunt waar alle mogelijke partijen welkom zijn voor gratis eerstelijnsadvies en onafhankelijke informatieverstrekking. Via publicaties  tracht Biogas-E vzw zijn doelpubliek te bereiken. Vanuit onze kennis en ervaring trachten wij ook de overheid op een objectieve manier te informeren om de ontwikkeling van anaerobe vergisting in Vlaanderen te stimuleren. Via lesavonden en excursies tracht Biogas-E vzw exploitanten, industriëlen, studenten en geïnteresseerden te informeren en met elkaar in contact te brengen.

Contactpersoon: Jonathan De Mey
Tel.: +32 (0)56 24 12 63
E-mail: jonathan.de.mey@biogas-e.be

enerbiom  
UNITO, Universita degli Studio di Torino. University of Turin (Dept. Disafa) (www.disafa.unito.it/) is georganiseerd in vier secties: economie, hydraulica, mechanica en topografie en agrarische gebouwen.
Ongeveer zestig mensen werken in deze afdeling dat toch als één van de leidinggevende instellingen inzake landbouwtechniek beschouwd kan worden in Italië. De onderzoeksprogramma's richten zich op duurzame landbouw, modellering en simulatie van agrarische processen, logistiek en werkorganisatie, automatisering en procesorganisatie, kwaliteitsanalyse, de agro-food toevoerketen, veiligheid en traceerbaarheid en duurzame teeltsystemen.
De mensen die werken bij UNITO hebben reeds 10 jaar ervaring in biogaswereld in het bijzonder in de logistiek van biomassa en mestverwerking.

Contactpersoon: Remigio Berruto
Tel.: +39 011 670 85 96
E-mail: remigio.berruto@unito.it

enerbiom  
SATA (www.satasrl.it) werd destijds in 1986 opgericht als Studio Agronomico Tecnico Associato. Het is een bedrijf van landbouwkundigen voor landbouwers, wiens missie het is om te voldoen aan de groeiende vraag naar diensten in de agro-foodketen, van productie op het platteland tot distributie tot aan de consument.
Samen met de verspreiding van geïntegreerde productiemethoden en toenemende aandacht voor voedselveiligheid en het milieu, breidde SATA haar diensten uit en ging ze van alleen aanbieden van technische ondersteuning voor productie tot proefstation, verstrekken van bedrijfsadvies en training via proces- en productaudits en controle.

Contactpersoon: Paolo Rendina
Tel.: +39 340 07 42 110
E-mail: p.rendina@satasrl.it


   DIGESMART PROJECT - DIGESTATE FROM MANURE RECYCLING TECHNOLOGIES
Co-funded by the Eco-innovation Initiative of the European Union