BESCHRIJVING

Programmagebied: Europa, digestaatvalorisatie
Project coördinator: BIOGAS-E, Bélgica, Jonathan de Mey (jonathan.de.mey@biogas-e.be), Tel: +32 (0)56 24 12 63
Partners: AINIA (Spanje), Detricon (België), Biogas-E (België), Universiteit van Turijn (Italië), SATA (Italië)
Kernwoorden: Digestaat, meststoffen, droging
Type oplossing: Recyclage- en opwerkingsproces van vergistingeffluent (digestaat)
Looptijd: 01/09/2013 - 31/08/2016
Budget: 1 076 416 € (EU-bijdrage: 50%)
Contract nummer: ECO/12/332882

   


Hoewel anaërobe fermentering helpt bij het ​​verminderen van de landbouwemissies door biomassa om te zetten in elektriciteit en thermische energie (WKK) of biomethaan, is het zwakke punt dat er een digestaat geproduceerd wordt de concentratie aan nutriënten (N, P, K) en het totale volume slechts in beperkte mate dalen. Dit betekent dat nog steeds grote agrarische afzetgebieden nodig zijn voor de toepassing van de vergistingsresiduen (vanwege de nitraatregelgeving), wat vaak resulteert verre transporten.

In dit project worden alle belanghebbenden bij elkaar gebracht voor de introductie van een nieuw proces dat het verspreiden van digestaatstromen helpt te minimaliseren en  de economische valorisatie van de mineralen in het digestaat (stikstof, fosfor en kalium, onder andere) nastreeft. Door digestaat te gebruiken in plaats van kunstmest, is het mogelijk om energie te besparen, het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken en onze ecologische voetafdruk te verminderen.

DETRICON stelt een innovatieve low-cost oplossing voor om groene meststoffen te produceren m.bv. stripping en zonnedroging. Deze nutriëntenrecuperatietechnologieën zullen voor een oplossing zorgen aangepast aan de behoeften van boeren inzake capaciteit, beschikbare verspreidingsoppervlakte en behandelingskosten.

In de huidige context van eutrofiëring (vermesting) van water en bodem in vele delen van Europa zal het DIGESMART-project landbouwers toelaten hun mest en organisch afval om te zetten in energie en kunstmest. De DIGESMART-oplossing is gericht op de vermindering van de milieu-impact van Europese landbouwbedrijven door de introductie van een innovatieve oplossing voor de verwerking, recycling en valorisatie van digestaat te vergemakkelijken en begeleiden.


De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website ligt bij de auteurs. Het vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Europese Gemeenschap. De EACI is niet verantwoordelijk voor het eventuele gebruik van de hierin opgenomen informatie. De opgenomen informatie is slechts ter informatie en juridisch gezien niet bindend voor een van de betrokken partijen.DIGESMART PROJECT - DIGESTATE FROM MANURE RECYCLING TECHNOLOGIES
Co-funded by the Eco-innovation Initiative of the European Union